Navrhujeme interiéry
s přesahem

Práce našeho studia se vyznačuje zaměřením na jednotlivé detaily a jejich následné skládání do konceptuálních celků. Stáváme se Vašimi partnery nejenom pro návrhovou část, ale i v průběhu samotné realizace. Naše interiéry jsou protkané atypickými prvky, na nichž rádi spolupracujeme s ověřenými řemeslníky. Ať už jde o projektanty, stavebníky, truhláře či jiné profese, vždy se staráme o veškerou vzájemnou komunikaci a plnění všech závazků, tak aby na Vás zbyla jen radost z hotového interiéru. Své klienty plně zapojujeme do kompletního procesu a rádi vytváříme společný tým, tak bychom mohli plnit všechny jejich přání a požadavky.

První schůzka

Rádi se seznámíme s Vámi i Vaším projektem na první schůzce v našem ateliéru. Probádáme veškeré podrobnosti, k čemuž výborně poslouží materiály, které nám zašlete ještě před samotným setkáním. Díky tomu můžeme projít všechny podrobnosti a širší souvislosti Vašeho projektu a navrhnout Vám nejvhodnější řešení společně s uceleným předběžným harmonogramem. Pokud k nemovitosti nejsou dostupné žádné podrobnější podklady, postačí nám i nejjednodušší fotodokumentace.
Je skvělé se navzájem poznat. Proto Vám představíme, jakým způsobem spolupracujeme a jak funguje běžný chod ateliéru. Velice rádi si vyslechneme všechny Vaše přání a představy. První schůzka je nezávazná a slouží zejména k nalezení všech možností spolupráce. Po prvním společném seznámení Vám vypracujeme konkrétní cenovou nabídku ušitou na míru Vašemu projektu.

Začínáme

1) Vytvoření mood boardu
2) Sestavení časového harmonogramu
3) Zpracování podkladů a detailní zaměření prostor
4) Návrh konceptu

Na začátku projektu spolu projdeme referenční prostory a nastavíme základní nosný koncept pro Váš projekt. Nezbytnou součástí je i sestavení podrobného časového harmonogramu, abychom mohli mít o projektu vzájemně větší přehled.
Prostor si důkladně zaměříme, zkontrolujeme stav všech konstrukcí i rozvodů a zmapujeme širší návaznosti. Vše následně vtiskneme do kvalitního podkladu pro návrh interiéru.

Návrh

1) Tvorba dispozičního řešení
2) Tvorba návrhu a modelování
3) 3D vizualizace všech obytných prostor
4) Výběr typových prvků

Dispoziční řešení je odrazovým můstkem ke kvalitnímu návrhu. Vždy vytváříme několik rozdílných verzí, abychom nalezli nejlepší řešení, které Vám bude nejvíce vyhovovat. Ať se jedná o byt, kancelář, rodinný dům nebo jiný prostor, vždy je důležitá vzájemná konfrontace.
Nejvhodnější dispozici rozpracujeme v našem návrhu. Zaměříme se na všechny detaily a všem částem Vašeho interiéru dáme tvar. Stěny, podlahy, ale i nábytek s vybavením získají svůj materiál či barvu. Každý interiér potřebuje dozrát. Proto Vám dáme čas na sžití s každou verzí návrhu.
Pro všechny řešené prostory vytváříme 3D vizualizace. Nejrychleji tak získáte představu o tom, jak Váš vysněný interiér bude vypadat. Jejich kvalitu přizpůsobíme Vašim požadavkům a samotné představivosti. Budete tak již mít ucelenou představu o všech materiálech, zvolených barvách a jejich vzájemném propojení.
Nedílnou součástí interiéru jsou samozřejmě i typové prvky, zařizovací předměty a další.

Realizačí dokumentace

1) Zpracování technické dokumentace pro stavební firmy
A Stavební úpravy
B Úpravy technických instalací
2) Technická dokumentace atypického nábytku

Pro úspěch celkové realizace je zásadní vytvoření kvalitní dokumentace. Od počátku budeme v kontaktu s profesionály ve svých oborech a najdeme tak společně nejfunkčnější řešení. Rekonstrukce bývají plné technických problémů. Naším úkolem je si s nimi poradit tak, aby pro Vás vznikl ještě funkčnější a hodnotnější prostor s trvalou přidanou hodnotou.
I proto sebou návrh interiéru nese spoustu změn, které nemusí být zprvu vůbec vidět. Právě jejich přesné řešení zpracujeme v dokumentaci pro stavebníky a technology. Vyhneme se tak případným obtížím spojených se samotnou rekonstrukcí.
Původní interiér se vždy snažíme doplnit o funkčnější technická řešení, která vám zpříjemní používání Vaší nemovitosti ve všech bodech.
Velice důležitou součástí kvalitního interiéru je i vytvoření atypického nábytku. Zpracujeme tedy precizní dokumentaci, která bude sloužit jako předloha pro truhlářskou výrobu. V truhlárně jsme jako doma, proto řešíme vše do posledního detailu.

Řízení projektu

1) Vytvoření detailního rozpočtu
2) Sestavení harmonogramu realizačních prací
3) Autorský dohled
4) Finalizace

Návrhem ani dokumentací pro nás nic nekončí. Pravý "boj" začíná teprve v rámci realizace.
Pro finální realizaci navrhneme kompletní rozpočet. Na jeho základě s Vámi vybereme jednotlivé dodavatele. S nimi následně po celou dobu realizace intenzivně komunikujeme a hlídáme dodržení časového harmonogramu, ale také všechny stavební i výrobní postupy.
Při úpravě stavebních konstrukcí a technologií, může dojít k mnoha omylům. Proto stavbu pravidelně navštěvujeme a kontrolujeme všechny jednotlivé etapy. Budeme rádi, pokud se na stavbě sejdeme společně a ukážeme si detaily konkrétních řešení. To ovšem samozřejmě není povinnost. Zda budete chtít vidět vše na vlastní oči, záleží jen a jen na Vás.
Po dokončení předešlých úprav je nutné nainstalovat atypický nábytek a ostatní prvky. Tyto práce vždy pozorně hlídáme a zaměřujeme se i na ty nejmenší detaily, aby finální podoba interiéru byla přesně ta, kterou jste viděli v návrhu.
Autorský dozor je pro nás radost. Rádi vnímáme, jak se každý interiér rodí a také řešíme všechny problémy s tím vzniklé.
Pokud tedy nechcete, nemusíte si s touto fází dělat starost. V opačném případě budeme rádi, pokud vytvoříme jeden tým a budeme moci sdílet nadšení z rodícího se interiéru.

První schůzka

Rádi se seznámíme s Vámi i Vaším projektem na první schůzce v našem ateliéru. Probádáme veškeré podrobnosti, k čemuž výborně poslouží materiály, které nám zašlete ještě před samotným setkáním. Díky tomu můžeme projít všechny podrobnosti a širší souvislosti Vašeho projektu a navrhnout Vám nejvhodnější řešení společně s uceleným předběžným harmonogramem. Pokud k nemovitosti nejsou dostupné žádné podrobnější podklady, postačí nám i nejjednodušší fotodokumentace.
Je skvělé se navzájem poznat. Proto Vám představíme, jakým způsobem spolupracujeme a jak funguje běžný chod ateliéru. Velice rádi si vyslechneme všechny Vaše přání a představy. První schůzka je nezávazná a slouží zejména k nalezení všech možností spolupráce. Po prvním společném seznámení Vám vypracujeme konkrétní cenovou nabídku ušitou na míru Vašemu projektu.

Začínáme

1) Vytvoření mood boardu
2) Sestavení časového harmonogramu
3) Zpracování podkladů a detailní zaměření prostor
4) Návrh konceptu

Na začátku projektu spolu projdeme referenční prostory a nastavíme základní nosný koncept pro Váš projekt. Nezbytnou součástí je i sestavení podrobného časového harmonogramu, abychom mohli mít o projektu vzájemně větší přehled.
Prostor si důkladně zaměříme, zkontrolujeme stav všech konstrukcí i rozvodů a zmapujeme širší návaznosti. Vše následně vtiskneme do kvalitního podkladu pro návrh interiéru.

Návrh

1) Tvorba dispozičního řešení
2) Tvorba návrhu
3) 3D vizualizace všech obytných prostor
4) Výběr typových prvků

Dispoziční řešení je odrazovým můstkem ke kvalitnímu návrhu. Vždy vytváříme několik rozdílných verzí, abychom nalezli nejlepší řešení, které Vám bude nejvíce vyhovovat. Ať se jedná o byt, kancelář, rodinný dům nebo jiný prostor, vždy je důležitá vzájemná konfrontace.
Nejvhodnější dispozici rozpracujeme v našem návrhu. Zaměříme se na všechny detaily a všem částem Vašeho interiéru dáme tvar. Stěny, podlahy, ale i nábytek s vybavením získají svůj materiál či barvu. Každý interiér potřebuje dozrát. Proto Vám dáme čas na sžití s každou verzí návrhu.
Pro všechny řešené prostory vytváříme 3D vizualizace. Nejrychleji tak získáte představu o tom, jak Váš vysněný interiér bude vypadat. Jejich kvalitu přizpůsobíme Vašim požadavkům a samotné představivosti. Budete tak již mít ucelenou představu o všech materiálech, zvolených barvách a jejich vzájemném propojení.
Nedílnou součástí interiéru jsou samozřejmě i typové prvky, zařizovací předměty a další.

Realizačí dokumentace

1) Zpracování technické dokumentace pro stavební firmy
A Stavební úpravy
B Úpravy technických instalací
2) Technická dokumentace atypického nábytku

Pro úspěch celkové realizace je zásadní vytvoření kvalitní dokumentace. Od počátku budeme v kontaktu s profesionály ve svých oborech a najdeme tak společně nejfunkčnější řešení. Rekonstrukce bývají plné technických problémů. Naším úkolem je si s nimi poradit tak, aby pro Vás vznikl ještě funkčnější a hodnotnější prostor s trvalou přidanou hodnotou.
I proto sebou návrh interiéru nese spoustu změn, které nemusí být zprvu vůbec vidět. Právě jejich přesné řešení zpracujeme v dokumentaci pro stavebníky a technology. Vyhneme se tak případným obtížím spojených se špatnou návazností na původní konstrukce.
Původní interiér se vždy snažíme doplnit o funkčnější technická řešení, která vám zpříjemní používání Vaší nemovitosti ve všech bodech.
Velice důležitou součástí kvalitního interiéru je i vytvoření atypického nábytku. Zpracujeme tedy precizní dokumentaci, která bude sloužit jako předloha pro truhlářskou výrobu. V truhlárně jsme jako doma, proto řešíme vše do posledního detailu. U interiéru rodinného domu se snažíme naplno využít potenciál svěřených prostor tak, aby plně korespondoval s Vaším rodinným životem.

Řízení projektu

1) Vytvoření detailního rozpočtu
2) Sestavení harmonogramu realizačních prací
3) Autorský dohled
4) Finalizace

Návrhem ani dokumentací pro nás nic nekončí. Pravý "boj" začíná teprve v rámci realizace. Pro finální realizaci navrhneme kompletní rozpočet. Na jeho základě s Vámi vybereme jednotlivé dodavatele. S nimi následně po celou dobu realizace intenzivně komunikujeme a hlídáme dodržení časového harmonogramu, ale také všechny stavební i výrobní postupy.
Při úpravě stavebních konstrukcí a technologií, může dojít k mnoha omylům. Proto stavbu pravidelně navštěvujeme a kontrolujeme všechny jednotlivé etapy. Budeme rádi, pokud se na stavbě sejdeme společně a ukážeme si detaily konkrétních řešení. To ovšem samozřejmě není povinnost. Zda budete chtít vidět vše na vlastní oči, záleží jen a jen na Vás.
Po dokončení předešlých úprav je nutné nainstalovat atypický nábytek a ostatní prvky. Tyto práce vždy pozorně hlídáme a zaměřujeme se i na ty nejmenší detaily, aby finální podoba interiéru byla přesně ta, kterou jste viděli v návrhu.
Autorský dozor je pro nás radost. Rádi vnímáme, jak se každý interiér rodí a také řešíme všechny problémy s tím vzniklé.
Pokud tedy nechcete, nemusíte si s touto fází dělat starost. V opačném případě budeme rádi, pokud vytvoříme jeden tým a budeme moci sdílet nadšení z rodícího se interiéru.

První schůzka

Rádi se seznámíme s Vámi i Vaším projektem na první schůzce v našem ateliéru. Probádáme veškeré podrobnosti, k čemuž výborně poslouží materiály, které nám zašlete ještě před samotným setkáním. Díky tomu můžeme projít všechny podrobnosti a širší souvislosti Vašeho projektu a navrhnout Vám nejvhodnější řešení společně s uceleným předběžným harmonogramem. Pokud k nemovitosti nejsou dostupné žádné podrobnější podklady, postačí nám i nejjednodušší fotodokumentace.
Je skvělé se navzájem poznat. Proto Vám představíme, jakým způsobem spolupracujeme a jak funguje běžný chod ateliéru. Velice rádi si vyslechneme všechny Vaše přání a představy. První schůzka je nezávazná a slouží zejména k nalezení všech možností spolupráce. Po prvním společném seznámení Vám vypracujeme konkrétní cenovou nabídku ušitou na míru Vašemu projektu.

Začínáme

1) Vytvoření mood boardu
2) Sestavení časového harmonogramu
3) Zpracování podkladů a detailní zaměření prostor
4) Návrh konceptu

Na začátku projektu spolu projdeme referenční prostory a nastavíme základní nosný koncept pro Váš projekt. Nezbytnou součástí je i sestavení podrobného časového harmonogramu, abychom mohli mít o projektu vzájemně větší přehled.
Prostor si důkladně zaměříme, zkontrolujeme stav všech konstrukcí i rozvodů a zmapujeme širší návaznosti. Vše následně vtiskneme do kvalitního podkladu pro návrh interiéru.

Návrh

1) Tvorba dispozičního řešení
2) Tvorba návrhu
3) 3D vizualizace všech obytných prostor
4) Výběr typových prvků

Dispoziční řešení je odrazovým můstkem ke kvalitnímu návrhu. Vždy vytváříme několik rozdílných verzí, abychom nalezli nejlepší řešení, které Vám bude nejvíce vyhovovat. Ať se jedná o byt, kancelář, rodinný dům nebo jiný prostor, vždy je důležitá vzájemná konfrontace.
Nejvhodnější dispozici rozpracujeme v našem návrhu. Zaměříme se na všechny detaily a všem částem Vašeho interiéru dáme tvar. Stěny, podlahy, ale i nábytek s vybavením získají svůj materiál či barvu. Každý interiér potřebuje dozrát. Proto Vám dáme čas na sžití s každou verzí návrhu.
Pro všechny řešené prostory vytváříme 3D vizualizace. Nejrychleji tak získáte představu o tom, jak Váš vysněný interiér bude vypadat. Jejich kvalitu přizpůsobíme Vašim požadavkům a samotné představivosti. Budete tak již mít ucelenou představu o všech materiálech, zvolených barvách a jejich vzájemném propojení.
Nedílnou součástí interiéru jsou samozřejmě i typové prvky, zařizovací předměty a další.

Realizačí dokumentace

1) Zpracování klientských změn
A Stavební úpravy
B Úpravy technických instalací
C Zpracování standardů
2) Technická dokumentace atypického nábytku

Pro úspěch realizace je zásadní vytvoření kvalitní dokumentace. Nedílnou součásN zpracování developerského projektu jsou vždy klientské změny. Při jejich řešení budeme v těsném kontaktu s developerem a každý jednotlivý detail zpracujeme v technických návrzích, které mu následně předáme.
Každý návrh interiéru sebou nese spoustu změn, které nemusí být zprvu vůbec vidět. Právě jejich přesné řešení zpracujeme v dokumentaci pro stavebníky a technology. Vyhneme se tak případným obtížím vzniklých po převzetí novostavby.
Taktéž Vám pomůžeme s výběrem z poskytovaných standardů, aby vše perfektně ladilo s naším společným konceptem a ve finále vytvořilo jeden funkční celek.
Velice důležitou součásN kvalitního interiéru je i vytvoření atypického nábytku. Zpracujeme tedy precizní dokumentaci, která bude sloužit jako předloha pro truhlářskou výrobu. V truhlárně jsme jako doma, proto řešíme vše do posledního detailu.

Řízení projektu

1) Vytvoření detailního rozpočtu
2) Sestavení harmonogramu realizačních prací
3) Zaměření finální stavební podoby interiéru
4) Autorský dohled
5) Finalizace

Návrhem ani dokumentací pro nás nic nekončí. Pravý "boj" začíná teprve v rámci realizace. Pro finální realizaci navrhneme kompletní rozpočet. Na jeho základě s Vámi vybereme jednotlivé dodavatele. S nimi následně po celou dobu realizace intenzivně komunikujeme a hlídáme dodržení časového harmonogramu, ale také všechny stavební i výrobní postupy.
Při úpravě stavebních konstrukcí a technologií, může dojít k mnoha omylům. Proto stavbu pravidelně navštěvujeme a kontrolujeme všechny jednotlivé etapy. Budeme rádi, pokud se na stavbě sejdeme společně a ukážeme si detaily konkrétních řešení. To ovšem samozřejmě není povinnost. Zda budete chtít vidět vše na vlastní oči, záleží jen a jen na Vás.
Po dokončení předešlých úprav je nutné nainstalovat atypický nábytek a ostatní prvky. Tyto práce vždy pozorně hlídáme a zaměřujeme se i na ty nejmenší detaily, aby finální podoba interiéru byla přesně ta, kterou jste viděli v návrhu.
Autorský dozor je pro nás radost. Rádi vnímáme, jak se každý interiér rodí a také řešíme všechny problémy s tím vzniklé.
Pokud tedy nechcete, nemusíte si s touto fází dělat starost. V opačném případě budeme rádi, pokud vytvoříme jeden tým a budeme moci sdílet nadšení z rodícího se interiéru.